ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

آلت تناسلی الک در برابر زیبایی نفس گیر مگنس صاف شد


دلش میخواست به اون پوست برفی بوسه و لیس بزنه و 


اون چشا رو ببوسه


و هیکل ظریف و باسن کوچیک و ناز مگنسو مال خودش کنه


مگنس با خجالت گفت: چیزی شده آقای لایتوود؟


الک با شهوت گفت: اووووممم نه چیزی نیس خوشگله


مگنس: اما چند ساعته نگام میکنین


الک خواست بگه چون خیلی خوشگلی و من میخوامت 


ولی چون مغرور


بود گفت: سرت تو کار خودت باشه وارلاک خوشگل


مگنس باز خجالت کشید و صورت برفیش سرخ شد


الک دیگه نتونست تحمل کنه، به سمت مگنس حمله کرد و چسبوندش به


دیوار و گفت: تو منو شهوتی میکنی


مگنس زبونش از خجالت بند اومد و الک شروع کرد به بوسیدن


 لبای خوردنی


مگنس. مگنس تقلا میکرد اما الک مثل عروسک بغلش کرد و 


به سمت اتاق شکنجه رفت


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

رژیم لاغری Lotus FLower سرگرمی,اجتماعی,آموزشی یادداشتهای یک مدرس و پژوهشگر حوزه دفاعی Katie پایگاه اشعار رجبعلی نیسی...فانوس دهکده رسام هنر بلاگی برای فایل فولدر اپلیکیشن خبر در شهر سم زدايي موضعي